Powered by Danske Tursejlere & Dansk Sejlunion

Turbøjer
Danske Tursejlere har lagt ca. 150 turbøjer ud i farvandet omkring Danmark til fri afbenyttelse for alle. Det er vores ønske at bøjerne bliver flittigt benyttet, når der planlægges sejltogter og ture rundt omkring i landet.

Vi vil med turbøjerne gerne give danske sejlere en unik mulighed for naturoplevelser, som man ikke får i den travle lystbådehavn. At ligge for svaj en sommeraften og nyde stilheden er noget, der bør inkluderes i ethvert sejlertogt.

Formidling omkring natur og miljø er én af Danske Tursejleres mærkesager, og som ivrige udøvere af friluftsaktiviteter anser vi det som en pligt at værne omkring naturen i Danmark. Derfor kan du her på siden finde en oversigt over naturoplevelser og seværdigheder i umiddelbar nærhed af de enkelte bøjer.

På kortet kan du se positionen for de enkelte bøjer. De gule ankre markerer Danske Tursejleres egne bøjer, mens de røde viser bøjer fra Dansk Sejlunion, som vores medlemmer også er velkomne til at benytte. Når du klikker på den enkelte bøje, får du vist positionen af bøjen. Ved de gule bøjer vises et link til naturbeskrivelser og seværdigheder i nærheden af den pågældende bøje, som du også kan finde her på siden under ’Turbøjer’ i topmenuen.

Du kan downloade app’en ’Tursejler’ til iPhone og Android. Her får du også et overblik over turbøjernes placering.